O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie
Spółka z o.o. informuje, w dniu:
16.08.2018 czwartek nastąpi
PRZERWA W DOSTAWIE WODY

dla części Odbiorców zamieszkałych
w Żarowie przy ulicach: A.Krajowej
(nr parzyste 42 do 68 i nr nieparzyste 35 do 51) , Szkolnej,  Wojska Polskiego 7 (szpital), 5,3,2,1,  Dworcowej 2, 2a, 4a, 4c, Sikorskiego, 1-go Maja, Parkowej, Ogrodowej, Cichej.

W dniu 01.06.2018: opublikowano decyzję zatwierdzającą  nr  WR.RET.070.55.2018
TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
 W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT

NOWA TARYFA OBOWIĄZUJE OD:
09.06.2018r
AKTUALNE OGŁOSZENIA
ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT
ZWiK sp. z o.o.  w Żarowie informuje, że:
w sprawach alarmowych dyżurny telefon: 74 /858 04 13
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl