O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie
Spółka z o.o. informuje, w dniu 01.06.2018:
opublikowano decyzję zatwierdzającą
nr  WR.RET.070.55.2018

TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
 W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT

NOWA TARYFA OBOWIĄZUJE OD:
09.06.2018r
Informujemy, że dla Odbiorów z gospodarstw domowych ceny za dostawę wody i odbiór ścieków  nie uległy zmiane dzięki wprowadzonym przez Burmistrza Żarowa
i uchwalonym przez Radę Miejską dopłatom

do nowych taryf obowizującyh od 09.06.2018r.
AKTUALNE OGŁOSZENIA
ZAPYTANIA OFERTOWE

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT
ZWiK sp. z o.o.  w Żarowie informuje, że:
w sprawach alarmowych dyżurny telefon: 74 /858 04 13
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl